Німецькі вчені з'ясували, як перемогти хворобу Альцгеймера і деменцію

06:50 18 жовтня Київ, Україна

Німецькі вчені виявили трійку потенційних біомаркерів деменції, зокрема, хвороби Альцгеймера. Ними виявилися молекули мікро-РНК, рівні яких пов'язані з когнітивними можливостями мишей і людей. Результати, які можуть привести до розробки методу ранньої діагностики хвороби Альцгеймера.
 
Більш детально ця інформація викладена в журналі EMBO Molecular Medicine.

Чому важлива рання діагностика хвороби Альцгеймера?

Хвороба Альцгеймера характеризується поступовим і невідворотним погіршенням когнітивних можливостей, і є найбільш поширеним типом деменції у літніх людей. Вона розвивається дуже повільно, роками, а симптоми її довгий час не привертають достатньої уваги. Наприклад, іноді вона починає проявлятися незначним погіршенням пам'яті, які можуть списувати на вікові особливості.

Тому хворобу Альцгеймера частіше виявляють на пізній стадії, коли розлади пам'яті і мислення вже дуже явні. Це одна з можливих причин, чому лікування проявів деменції поки має обмежену ефективність.
 
Тому зараз активно розробляються доступні, ефективні і малоінвазивні методи раннього виявлення хвороби Альцгеймера, які дозволять вчасно вжити заходів для збереження когнітивної функції.

Наприклад, недавно вчені представили комп'ютерну модель, яка здатна передбачити ризик розвитку хвороби Альцгеймера протягом наступних чотирьох років, виявили ранні біомаркери хвороби в носовому слизу і тканинах ока, а також розробили комбінований підхід для прогнозування на основі результатів аналізу крові і когнітивних тестів.
 
У новій роботі вчені Німецького центру нейродегенеративних захворювань разом з колегами розробили власний потенційний метод раннього діагностування деменції на основі вивчення біомаркерів пацієнта.

Про які біомаркери йдеться цього разу?

Автори зосередилися на вивченні в крові мікро-РНК - невеликих некодуючих молекул РНК, які беруть участь в регуляції експресії генів. Ці сполуки виділяються різними типами клітин, і можуть відрізнятися в залежності від того чи іншого патологічного стану. Мікро-РНК, що циркулює в крові і сечі, вже і раніше розглядали як біомаркери деяких захворювань, наприклад, пухлин мозку.

Але попередні дослідження також пов'язали ці речовини з порушеннями пам'яті і здібності до навчання, і деменцією. Тому зараз вчені поставили собі в задачу визначити специфічні типи мікро-РНК, які можуть вказати на когнітивні порушення і ранню стадію хвороби Альцгеймера.
 
Фото: Немецкие ученые выяснили, как победить болезнь Альцгеймера и деменцию

 
Для цього вчені провели дослідження як на тваринах і культурах клітин, так і за участю людей. Спочатку вони залучили до дослідів 132 молодих здорових людей із середнім віком 26 років, які пройшли серію тестів на визначення когнітивних можливостей. Також вчені досліджували зразки крові учасників, ізолювали з них РНК і проаналізували їх.

Потім вони зіставили результати аналізу крові та когнітивного тестування, щоб виявити, як показники РНК в крові корелюють з когнітивною функцією.

Так вчені виявили групу молекул, які пов'язані з низькими показниками когнітивних можливостей, не пов'язаних з освітою або віком. Надалі для більш точного визначення відповідних мікро-РНК вони провели досліди на мишах з проявами хвороби Альцгеймера, порівнявши мікро-РНК в їхній крові з раніше виявленими показниками молодих людей і зіставивши дані з віком і когнітивними здібностями тварин. Так було ідентифіковано сім мікро-РНК, пов'язаних з погіршенням пам'яті і віковими змінами їхньої експресії. Щоб ще більше звузити коло пошуків, вчені проаналізували, чи є гени якихось із цих семи мікро-РНК серед 709 генів, які в попередньому дослідженні порівняли з когнітивною функцією у людей.

Що вдалося з'ясувати таким чином?

Три типи мікро-РНК виявилися пов'язаними з віковим зниженням когнітивних можливостей. Повторне дослідження на тваринах показало, що концентрація цих сполук у крові досягає піку ще до початку вікових когнітивних порушень, з настанням яких досягає плато. Це вказало на можливість передбачати настання ментальних розладів у мишей.

Наступні досліди на культурі людських нейронів і мозкових органелах показали, що ідентифіковані мікро-РНК пов'язані з реакцією клітин на стрес, запаленням, синаптичною пластичністю і активністю нейромереж. Ймовірно, надмірна експресія мікро-РНК порушує ці процеси і призводить до проявів деменції. На це вказує і те, що при блокуванні цих мікро-РНК у мишей істотно поліпшувалися пам'ять і здатність до навчання.

Автори роблять висновок, що їхні результати свідчать про можливість використання певних мікро-РНК як біомаркерів вікових когнітивних порушень, зокрема, хвороби Альцгеймера. Однак для перевірки припущення необхідно провести додаткові дослідження на людях. Крім цього, вчені сподіваються, що їхня робота спонукає вивчати можливість таргетингу на ці біомаркери медикаментів для ефективного лікування симптомів деменції у людей.