Суддям дозволили виносити завідомо неправосудні рішення

14:01 14 червня Київ, Україна

Конституційний Суд України 11 червня прийняв рішення у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статті 375 Кримінального кодексу. Цим Рішенням Суд визнав неконституційною оспариваемую статтю Кодексу. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті КСУ.
Статтею 375 Кодексу встановлено кримінальну відповідальність суддів за винесення "завідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови.

Вирішуючи порушене в конституційному поданні питання, Конституційний суд України виходить, зокрема, з того, що в статті 375 Кодексу не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, визначення або постанова судді (суддів) є "несправедливими", а також не розкрито зміст словосполучення "завідомо неправосудного", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікація якого здійснена за цією нормою.

У Рішенні наголошується, що кримінальний закон (стаття 375 Кодексу) повинен відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності і передбачуваності. Це є гарантією здійснення суддею правосуддя на засадах верховенства права і ефективної реалізації кожним конституційного права на судовий захист.

Встановлення кримінальної відповідальності за винесення "завідомо неправосудного" судового рішення створює ризики і можливості для впливу на суддів. На думку Суду, конституційні приписи про незалежність суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 Кодексу.

З огляду на викладене, Конституційний Суд України установив, що стаття 375 Кодексу суперечить принципу верховенства права, а саме такого його елементу, як юридична визначеність, і не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов'язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій , другої статті 126, частини першої, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України.

Відзначається, що Конституційний Суд України вважає за доцільне відкласти припинення дії цієї статті на шість місяців з дня прийняття Судом рішення про його неконституційність, в зв'язку з чим Верховна Рада України повинна привести нормативне регулювання, встановлене цією статтею у відповідність з Конституцією України та цим рішенням.

Рішення КСУ є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.