На розгляд президенту передана Стратегія розвитку судової системи на 2021-2025 роки

13:39 30 грудень Київ, Україна

Комісія з питань правових реформ із залученням представників експертного середовища передала на розгляд Володимиру Зеленському проєкт реформуванням системи правосуддя.
 
 
Стратегія сталого розвитку судової системи на 2021-2025 пропонує шляхи вирішення п'яти основних блоків питань:

1. Перший блок стосується поліпшення механізмів доступу громадян до правосуддя. Пропонується провести аудит системи місцевих судів, за результатами якого переглянути їхню мережу з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, економічної обґрунтованості та попиту на судові послуги.

2. Другий блок питань передбачає вдосконалення процесу судочинства. Зокрема, пропонується введення інституту суду присяжних, який вирішує питання винності (провини) особи. Передбачається:

▪️ введення механізму перегляду вироків щодо осіб, засуджених до довічного або іншого тривалого позбавлення волі, з визначенням законодавчих критеріїв для такого перегляду;
▪️ введення інституту скарги на недотримання розумних строків розгляду справ в судах та надалі - інституту виплат коштом бюджету компенсацій учасникам судового процесу за порушення цих термінів.

3. Окремим блоком питань є діяльність Верховного суду. Так, в Стратегії передбачається вдосконалення інституту зразкової справи і введення інституту пілотного (модельного) рішення Верховного суду, вдосконалення порядку звернення Верховного суду в Європейський суд з прав людини для запиту консультативних висновків з принципових питань.

4. Значна увага в Стратегії приділяється зміцненню судової незалежності та підзвітності. Зокрема, пропонується оптимізація системи органів судової влади шляхом створення автономних кадрового та дисциплінарного органів; вдосконалення механізмів перевірки доброчесності членів органів суддівського управління, зокрема, з можливим залученням міжнародних експертів.

5. Окремо розглядається питання забезпечення суддівської кар'єри та відповідальності суддів. Пропонується: вдосконалення кваліфікаційних вимог і процедури відбору кандидатів на посаду судді місцевого суду; послідовність підходів в дисциплінарній практиці по аналогічних порушеннях з одночасним вдосконаленням процедурних гарантій судді в дисциплінарному провадженні.
"У разі схвалення на засіданні Комісії з питань правової реформи під вашим головуванням цієї дорожньої карти в системі правосуддя подальшим кроком буде підготовка плану дій щодо реалізації положень цієї Стратегії з визначенням конкретних виконавців і термінів", - зазначив глава Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас.
Він додав, що такий план дій передбачатиме чітко окреслені терміни реалізації кожного блоку Стратегії сталого розвитку судової системи.