Зміни до Положення про військовий квиток

17:51 19 травня Київ, Україна

Внесено зміни до Положення про військовий квиток, відповідно указ підписав президент України Володимир Зеленський


Зокрема, вносяться наступні зміни:

1) пункт 2 після слів "Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Служби безпеки України";

2) пункт 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: "відповідним підрозділом Центрального управління або регіональним органом Служби безпеки України після звільнення військовослужбовця з військової служби в Службі безпеки України в запас цієї Служби (якщо раніше військовий квиток не видавався), відновлення військового квитка в разі його втрати або пошкодження ".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

3) пункт 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"До військового квитка військовозобов'язаного Служби безпеки України замість даних про військовому комісаріаті, який видав військовий квиток, підписи військового комісара вносяться дані про підрозділ Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, який видав військовий квиток, і проставляється підпис керівника відповідного підрозділу Центрального управління або начальника регіонального органу Служби безпеки України. Записи та фотографія завіряються гербовою містичний печаткою Служби безпеки Країна ".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;

4) пункт 7 після слова "підрозділи" доповнити словами "Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України";

5) пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Військовозобов'язані Служби безпеки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем військового обліку і отримати тимчасове посвідчення за зразком, затвердженим головою Служби безпеки України".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

6) пункт 9 після слова "підрозділи" доповнити словами "Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України";

7) пункт 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі смерті військовозобов'язаного Служби безпеки України військовий квиток здається до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем військового обліку".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

8) пункт 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо до військового комісаріату передано знайдений військовий квиток військовозобов'язаного Служби безпеки України, такий квиток передається військовим комісаріатом до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем обліку військовозобов'язаного".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

9) абзац другий пункту 12 доповнити словами "а військовий квиток військовозобов'язаного Служби безпеки України - до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України";

10) у пункті 15 слова "Міністерство оборони України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство оборони України, Служба безпеки України" у відповідному відмінку.

"Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в тексті указу.