Договір користування сайтом Myc.news

22:29 18 травня Київ, Україна

Договір користування сайтом myc.news

 
1. Предмет договору:
 

1.1. Договір про користування сайтом (далі - Договір) регулює умови використання Користувачами сайту в мережі Інтернет https://myc.news (далі - Сайт).

1.2. Діюча версія Договору доступна за адресою https://myc.news

1.3. Договір може бути змінений Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення користувача. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Користувач самостійно несе обов'язок по ознайомленню з новими редакціями Договору.

1.4. Договір набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди, шляхом прийняття умов Договору при натисканні розташованої нижче кнопки "Прийняти умови договору".

1.5. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

1.6. Якщо Користувач не згоден з Договором, то останній не може користуватися Сайтом.

2. Використання сайту:

2.1. Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватися широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних і ін.). Всі матеріали, ресурси і сервіси, розміщені на Сайті на момент затвердження даної угоди, а також будуть розміщені в майбутньому, є предметом Договору.

2.2. Щоб зареєструватися на Сайті, Користувач повинен вказати повну і правдиву інформацію про себе, з міркувань, зазначеним в реєстраційній формі і підтримувати таку інформацію в актуальному стані.

2.2.1. Зазначена користувачем інформація про себе не є відомостями або сукупності відомостей, які ідентифікують цю особу або за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована.

2.3. Користувач самостійно вказує свою електронну адресу, ім'я та прізвище.

2.3.1. Користувач несе відповідальність за безпеку зазначеного електронну адресу, ім'я та прізвище, а також все, що буде зроблено на Сайті під цим Електронне адресою, імені та прізвища.

2.3.2. Користувач і Адміністрація не розголошують пароль користувача.

2.4. Адміністрація має право:

2.4.1. використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих користувачів для розсилки повідомлень.

2.4.2. переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики.

2.4.3. видаляти повідомлення та коментарі користувача, якщо вони суперечать умовам Договору та нормам чинного законодавства України.

2.4.4. використовувати надані Користувачем об'єкти авторського права на Сайті, в тому числі (але не виключно) твори, статті, фотографії, відео, графіка відповідно до п. 2.8 Договору.

2.4.5. заблокувати аккаунт (обліковий запис) користувача, в разі порушень умов Договору або невикористання відповідного сервісу (поштової скриньки, блогу і т.д.) більше 1 (одного) року

2.4.6. видалити будь-який контент без пояснення причин, у разі порушень чинного законодавства України, умов Договору та / або інших правил користування сайтом.

2.4.7. в будь-який час закрити будь-який ресурс (сервіс) як з так і без попереднього повідомлення користувача. В такому випадку Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.

2.5. Користувач має право:

2.5.1. використовувати зазначену електронну адресу, ім'я, прізвище і пароль по завершенню процесу реєстрації користувача

2.5.2. створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватися думками з приводу відповідної тематики опублікованої інформації.

2.5.3. Будь-яке використання матеріалів - здійснюється відповідно до Умов використання матеріалів.

2.6. У разі виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Сайту Користувач повинен якомога швидше повідомити про це Адміністрацію.

2.7. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, передбачає також і використання такої інформації, в тому числі і з метою маркетингових досліджень і таргетингу на Сайті.

2.8. Приймаючи цей договір, Користувач розуміє і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на такі об'єкти права інтелектуальної власності, які розміщуються ним на Сайті: право на використання творів, статей, коментарів, фотографій, відео, графіки інших об'єктів права інтелектуальної власності (далі , для зручності - "твір") і виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, дає Адміністрації право самостояте льно використовувати і / або дозволяти або забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин в