Аналіз української економіки 2020 від Амеліна і Хмельницького

12:14 29 травня Київ, Україна

Для того, щоб українська економіка змогла вийти з кризи з мінімальними втратами необхідний аналіз. Ретельне дослідження всіх можливих ризиків і загроз, а також можливостей пропонують засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький і співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін. Аналіз був створений в рамках спецпроекту Київського міжнародного економічного форуму # інсайтиКМЕФ.

 

Фото: КЭФ

 

S - сильні сторони

Сильними сторонами української економіки, вважає Василь Хмельницький, є логістичні можливості, IT-індустрія і сільське господарство. Хмельницький є прихильником вільного ринку землі та реалізації програм пільгового кредитування фермерів, що, на його думку, здатне надати додатковий імпульс агросектору. Агропромисловому комплексу необхідно підвищувати ступінь переділу сировини, нарощувати частку виробництва готових продуктів харчування і просувати їх на зарубіжних ринках.

На думку Анатолія Амеліна, Україна володіє комбінацією конкурентних переваг, які при грамотному підході здатні забезпечити випереджальне економічне зростання.

По-перше, це географічне положення, а саме проходження через Україну маршрутів Нового Шовкового шляху і Балто-Чорноморського транспортного коридору, завдяки чому слід нарощувати транзитну ренту.

По-друге, це запаси природних ресурсів, вартість яких перевищує $ 1 трлн. При цьому, підкреслив Амелін, необхідно робити акцент не на експорті природних ресурсів, а на постачання готової продукції.

По-третє, це людський капітал. Мова йде не стільки про те, що українські трудові мігранти затребувані за кордоном, скільки про наявність в Україні непоганий системи технічної освіти та наукової бази в цілому, які, втім, вимагає додаткових інвестицій.

По-четверте, це розвинений енергетичний комплекс, що включає потужності з видобутку, генерації, транспортування, зберігання ресурсів.

По-п'яте, це розвинений військово-промисловий комплекс. Серед іншого, в Україні все ще зберігаються авіаційні і космічні технології.

По-шосте, це родючі чорноземи і агросектор. У той же час необхідно більш якісно розпоряджатися землею, з огляду на той факт, що середня врожайність на гектар землі в країнах Євросоюзу вище, ніж в Україні.

 

Фото: КЭФ

 

W - слабкі сторони

На думку Хмельницького, до слабких сторін української економіки відносяться висока вартість кредитних ресурсів, перманентна політична нестабільність, відсутність державних програм розвитку малого і середнього бізнесу і навіть відсутність такої дисципліни, як "підприємництво" в шкільній програмі.

Високі процентні ставки по кредитах істотно знижують конкурентоспроможність української економіки і демотивують потенційних інвесторів розміщувати виробництва на території України. Одночасно зі зниженням ставок за кредитами необхідно переглядати фіскальну політику, вважає Хмельницький, переймаючи, наприклад, досвід Польщі, де інвестор при будівництві нового заводу звільнений від сплати податків до тих пір, поки капіталовкладення не окупиться мінімум наполовину.

Анатолій Амелін до недоліків зарахував відсутність стратегії розвитку економіки, слабкість державних інститутів і відсутність єдиних правил гри для всіх суб'єктів економіки, що включає в себе проблематику функціонування правоохоронної та судової систем, державне регулювання і нерівність перед законом. Серед іншого Амелін назвав низьку купівельну спроможність населення, високі кредитні ставки, значну адміністративне навантаження на бізнес і залежність від імпорту.

O - можливості

Зниження цін на світових ринках на вуглеводні, вважає Хмельницький, є для України, яка залежна від імпорту енергоносіїв, вікном можливостей для підвищення конкурентоспроможності виробництва.

Коронавірус підштовхує світ посилювати протекціоністські заходи для національних економік. Протекціонізм, імпортозаміщення, підтримка національного виробника - це те, в чому гостро потребує українська економіка на сучасному етапі історичного розвитку, вважає Хмельницький.

Амелін вважає, що Україна має потенціал для того, щоб перетворитися в одного з глобальних гарантів продовольчої безпеки і гарантом енергетичної стабільності Європи, маючи в своєму розпорядженні значними обсягами для зберігання вуглеводнів та розвинену інфраструктуру для транзиту електричної енергії.

Серйозні резерви для зростання продуктивності праці є в наявності в таких сферах, як IT-індустрія і військово-промисловий комплекс. Для розвитку високотехнологічних галузей економіки потрібен комплексний підхід, який базується на трансформації системи освіти і створення екосистем інновацій.

 

Фото: КЭФ

 

Точкою зростання може стати туризм. Щорічно українці витрачають на туристичні послуги за кордоном близько $ 8 млрд - частина цих ресурсів можна перенаправити на внутрішній туризм.

Крім того, завдяки невисокій, за світовими мірками, вартості проведення медичних операцій перспективною нішею для України є медичний туризм. Значний потенціал зростання наявний також у фармацевтичній галузі.

T - загрози

На думку Амеліна, зважаючи на глобальну кризу і падіння цін на нафту в світі падає попит на біопаливо, що може привести до падіння обсягів експорту зернових з України.

Серйозним викликом для України залишається трудова міграція, яка позбавляє країну висококваліфікованих кадрів і робочих рук, а також звужує внутрішній попит. Незважаючи на те, що через епідемію з країн ЄС в Україну повернулися сотні тисяч громадян, загроза трудової міграції є однією з найактуальніших в коротко- і середньостроковій перспективі.

Не оминуть стороною Україну кліматичні зміни. Зокрема, південні області України незабаром потребуватимуть меліорації, але замислюватися про це і шукати ресурси необхідно вже зараз.